Rozliczenie PIT36ZG

Dane personalne
Data urodzenia *
Format: 03-12-2021
Adres zameldowania w Polsce
Rozliczenie
PLN
Dodaj PIT11 lub inny dokument potwierdzający uzyskany dochód w Polsce (jeśli taki posiadasz)
Okres zatrudnienia w Holandii w okresie rozliczeniowym
Puste pole "Data zakończenia" spowoduje użycie wartości z pola "Data rozpoczęcia"
Format: 03-12-2021
Format: 03-12-2021
Pliki
Jaaropgave z pracy w Holandii oraz PIT z poprzedniego roku (jeśli dostępny)

Karty pionowe