Kompleksowa obsługa księgowości dla firm oraz spółek

Firmy zatrudniające pracowników

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych to naturalne i nieuniknione następstwo zatrudnienia pracowników. W ramach obsługi kadrowo – płacowej oferujemy: wyliczanie wynagrodzeń za pracę, sporządzanie list płac (salarisstroken), prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (jaaropgave), prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym: prowadzenie akt osobowych, ewidencjonowanie danych kadrowych w programie kadrowo-płacowym, wyliczanie wynagrodzeń za pracę pracowników oddelegowanych do Holandii przez firmy Polskie na podstawie zaświadczeń A1

Oferujemy obsługę all-in za jedyne €5,- za listę płac

Rejestracja i rozliczenia firm zagranicznych dla celów holenderskiego podatku VAT/BTW

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek zarejestrować się w Holandii jako podatnik VAT, rozliczać holenderski podatek VAT i składać stosowne deklaracje VAT, na przykład: przedsiębiorca zagraniczny ustanowił w Holandii stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, z którego to miejsca świadczy usługi lub dokonuje dostawy towarów, dla których miejscem świadczenia jest terytorium Holandii lub gdy przedsiębiorca zagraniczny nie ustanowił w Holandii stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, ale dokonuje w Holandii dostaw towarów, lub świadczy usługi, dla których to on, a nie nabywca, jest zobowiązany do rozliczenia należnego podatku VAT na terytorium Holandii (czyli wykonuje czynności dla których nie obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia - reverse charge- verlegregeling).

Przedsiębiorca zagraniczny, który nie podlega obowiązkowi rejestracji na potrzeby VAT w Holandii, może zarejestrować się do VAT dobrowolnie, jeśli będzie to dla niego korzystne ekonomicznie, na przykład: przedsiębiorca zagraniczny nabywa towary na terytorium Holandii i sprzedaje je na terytorium Holandii innym podatnikom – przedsiębiorca zagraniczny dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z terytorium Holandii.

Zazwyczaj dobrowolna rejestracja wynika z możliwości uzyskiwania zwrotu holenderskiego podatku VAT na takich samych zasadach, na jakich zwrot przysługuje firmom holenderskim.