UWAGA czarnooszczędnościowcy!!

Mieszkasz w Holandii i masz oszczędności w banku w Polsce lub w innym kraju poza Holandią? I nie wykazujesz tego w deklaracji podatkowej? Belasting i tak się dowie!!!
W jaki sposób? Czytaj dalej.....
===============
10 maja 2017 
Szanowni Państwo,

od 1 maja 2017 roku zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r., poz. 648). Konieczność dostosowania się do regulacji nowej ustawy wymagała od nas zmian w bankowości internetowej, mobilnej oraz oddziałowej.

Nowa ustawa wprowadza w Polsce obowiązek automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami (ang. Common Reporting Standard – w skrócie: CRS). Nowe przepisy pozwolą skutecznie przeciwdziałać uchylaniu się od zapłaty podatku przez obywateli i rezydentów poszczególnych krajów.

Regulacje CRS opierają się na osobistym złożeniu przez Państwa oświadczenia, w którym wskazują Państwo swój kraj obowiązków podatkowych. Natomiast my, jako bank, jesteśmy zobowiązani do oceny tego oświadczenia na podstawie innych informacji, które od Państwa otrzymaliśmy.

Dlatego też, podczas korzystania z bankowości internetowej, mobilnej lub podczas wizyty w oddziale banku, gdy zechcą Państwo:
założyć lokatę
otworzyć konto osobiste lub oszczędnościowe
otworzyć konto walutowe
otworzyć subrejestr funduszy inwestycyjnych
założyć rachunek maklerski
możemy poprosić Państwa o wypełnienie oświadczenia CRS. W oświadczeniu zadamy Państwu jedno pytanie: "Czy masz obowiązki podatkowe w krajach innych niż Polska?" W przypadku odpowiedzi "TAK", poprosimy o wskazanie tych krajów wraz z uzupełnieniem numeru identyfikacji podatkowej (TIN) dla każdego ze wskazanych przez Państwa krajów. W zdecydowanej większości przypadków powyższe czynności będą miały charakter jednorazowy.

Więcej informacji na temat oświadczenia CRS mogą Państwo uzyskać bezpośrednio u naszych doradców lub na stronie internetowej www.bzwbk.pl/crs.html.