Zasiłek dla bezrobotnych

  • Bieżący Informacje wstępne
  • Informacje personalne
  • Ostatni pracodawca
  • Informacje adresowe
  • Potwierdzenie
  • Płatność
Warunek przepracowanych godzin
Spełniam warunek przepracowanych 26 tygodni w ostatnich 36 tygodniach poprzedzających zwolnienie?
Informacje o meldunku
Meldunek w Holandii
Transfer zasiłku do Polski
Czy chcesz aby zasiłek był transferowany do Polski